OTTORIGINAL SCULPTURES                                      door Otto de Jong

 

Home
Up
recent werk
portretten
halfbeelden
bustes
het model
emotiebeelden
het proces
meervoudige beelden
beeld&tuin
exposities
tuinbeelden
info&respons
lijst beeldhouwers
links

   

bezoeker/ster kinderkreet  klik hier! 

essays inhoud

 I.1 de pedagogische situatie

over “echte ouders” en “echte jongeren”…

I.2 de adoptieve situatie

over “eigen kinderen” en “kinderen van een ander” binnen het gezin...

I.3 de normale kindontkenning

over “normale ouders” en "de normale kindontkenning”...

I.4 het resultaat van de doorsneeopvoeding

over “de normale jongere”…

I.5 het heilige huisje van de christenouder

over het onderscheid tussen echte “privacy” en het eigen “privé-leven”...

I.6 Daniël en Marica

over de fundamentele kindontkenning...

I.7 suïcidale jongeren

over normaal moeten doen en dood willen zijn…

I.8 de gesublimeerde ouder

over de sublimatie van de ontuchtige…

I.9 de smoes van de schijnheilige

over de christelijke smoesjes…

I.10 op zoek naar de wortels van het kwaad

over tucht en ontucht...

I.11 wetteloosheid

over het onzichtbaar en ongrijpbaar zijn van ontucht…

I.12 godsdienst en incest

over incestueusiteit...

1.13 evangelisch onbegrip m.b.t. incest

over de houding van de EO jegens het slachtoffer van incest…

I.14 de christenhulpverlener

over onzuivere hulpverlening…

I.15 ken je dokter

over de christelijke huisarts …

II.1 het is een crime om met christenjongeren te werken

over superieure jongeren…

II.2 het informele circuit

over de vorming van christenjongeren…

II.3 de EO-jongerendag

over een pedagogische wanprestatie …

II.4 reli-jongeren

over gedepersonaliseerde jongeren …

II.5 platte seks

over de gestoorde seksualiteit bij christenjongeren …

II.6 pesten

over het pesten door christenjongeren…

III.1 pubers en schijnjongeren

over de psychische veroudering van het kind…

III.2 schijnvolwassenheid

over de schijnvolwassenheid bij werkende jongeren…

III.3 de antiander in jongeren

over het wezenlijke verband tussen de schijnjongeren…

IV.1 wie is de baas?

over de arbeidsethiek, kinderarbeid en arbeidsjongeren …

IV.2 de arbeidscultuur

over geschoolde-, ongeschoolde- en werkloze arbeidsjongeren…

IV
.3 pedagogische deviatie

over aan de baas aangepaste jongeren…

IV.4 de onaangepaste jongeren

over aangepastheid en onaangepastheid bij dezelfde jongeren…

IV.5 het tuig

over de jongeren die de beest uithangen ...

V.1 vandalisme

over de vandalistische standpunten...

V.2.1 het voetbalgebeuren en vandalisme

over de ontoereikendheid van de gangbare verklaringen voor het vandalisme...

V.2.2 rivaliteit en vandalisme

over de ontoereikendheid van de gangbare verklaringen voor het vandalisme...

V.2.3 maatschappelijke omstandigheden en vandalisme

over de ontoereikendheid van de gangbare verklaringen voor het vandalisme...

V.2.4 criminaliteit en vandalisme

over de ontoereikendheid van de gangbare verklaringen voor het vandalisme...

V.3 de toedracht van het vandalisme

over het vernielen door vandalen...

V.4 vandalisme en fascisme

over de zin van het vandalisme...

                  VI.1 de EO en het EO-isme

               over de enige omroep die niet 'in de samenleving geworteld' is...

VI.2 christelijke taal en omgangsvormen

waarom mensen met christenen niet vertrouwd zijn...

VI.3 knevelen

over het Kneveliaanse gesprek met de ander...

VI.4 christelijke pedagogie

over de christelijke opvoeding...